Houses for the Session 2021-2022

Nalwa House

Housemaster: Mr Ranvir Singh Rana
House Tutor: Mr Anand Prakash Pandey
Phone - 01822238821, 9501706556

Ranjit House

Housemaster: Mrs Narinder Kaur
House Tutor: Mr Nelson Dass
House Tutor: Mr Rajneesh Kumar Chauhan
Phone - 01822238822, 9463356140

Subhash House (Girls)

Housemaster: Mrs Harjinder Kaur Bajwa
House Tutor: Mrs Satinderjit Kaur
Phone - 01822238820, 8968353506

Lajpat House

Housemaster: Mr Rajpal Singh
House Tutor: Mr JKP Singh
Phone - 01822238819, 8968522632

Chittranjan House

Housemaster: Mr Kuldeep Kumar
House Tutor: Mr Istinderjit Singh
House Tutor: Mr Daljit Singh Singh
Phone - 01822238818, 9463268543

Motilal House

Housemaster: Mr GC Jena
House Tutor: Mr HP Shukla
Phone - 01822238717, 9417114506

Tagore House

Housemaster: Mr Kamaljit Singh
House Tutor: Mr Randhir Singh
Phone - 01822238716, 8146264100

Sarojini House

Housemaster: Mr Divyendu Mishra
House Tutor: Mr Jagdish Singh
Phone - 01822238715, 7696291718

Azad House

Housemaster:Mr ML Chandel
House Tutor: Mr Shiv Kumar
Phone - 01822238714, 9815574379

Patel House

Housemaster: Mr Raj Kumar
House Tutor: Mr Munish Sharma
Phone - 01822238711, 9478927492

Bhagat House

Housemaster: Mr Yadwinder Singh
House Tutor: Mr AK Srivastava
Phone - 01822238712, 9417348061

Tilak House

Housemaster: Mr MS Bajwa
House Tutor: Mr Mriginder Singh
Phone - 01822238710, 9463484041