Houses for the Session 2022-2023

Nalwa House

Housemaster: Mr Ranvir Singh Rana
House Tutor: Narinder Kaur
Hostel Matron: Mr Bhadra (9417711355)
Phone - 01822238821, 9501706556

Ranjit House

Housemaster: Mr Rajeev Bhardwaj
House Tutor: Mr HP Shukla
Hostel Matron: Mr Bhadra (9417711355)
Phone - 01822238822, 9459070753

Subhash House (Girls)

Housemaster: Mrs Harjinder Kaur Bajwa
House Tutor: Mrs Satinderjit Kaur
PEM: Mr Palwinder Kaur ()
Phone - 01822238820, 8968353506

Lajpat House

Housemaster: Mr Rajpal Singh
House Tutor: Mr JKP Singh
Ward Boy: Mr Daljit Singh (8887989051) Phone - 01822238819, 8968522632

Chittranjan House

Housemaster: Mr GC Jena
House Tutor: Mr Daljit Singh
Ward Boy: Mr Dev Kumar (9815650277)
Phone - 01822238818, 9417114506

Motilal House

Housemaster: Mr Munish Sharma
House Tutor: Mr Rajneesh Kumar Chauhan
Ward Boy: Mr Daljit Singh (8887989051)
Phone - 01822238717,

Tagore House

Housemaster: Mr AP Pandey
House Tutor: Mr Kamaljit Singh
Ward Boy: Mr Dev Kumar (9815650277)
Phone - 01822238716, 9530935359

Sarojini House

Housemaster: Mr Divyendu Mishra
House Tutor: Mr AK Srivastava
House Tutor: Mr Sukanta Debnath
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
Phone - 01822238715, 7696291718

Azad House

Housemaster:Mr ML Chandel
House Tutor: Mr Shiv Kumar
House Tutor: Mr Istinderjeet Singh
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
Phone - 01822238714, 9815574379

Patel House

Housemaster: Mr Raj Kumar
House Tutor: Mr Kuldeep Kumar
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
--> Phone - 01822238711, 9478927492

Bhagat House

Housemaster: Mr Kumar Gaurav Gupta
House Tutor: Mr AK Srivastava
Ward Boy: Mr Puran Singh (7589271443)
Phone - 01822238712, 9417348061

Tilak House

Housemaster: Mr MS Bajwa
House Tutor: Mr Mriginder Singh
House Tutor: Mr Nelson Das
Ward Boy: Mr Puran Singh (7589271443)
Phone - 01822238710, 9463484041