Houses for the Session 2023-2024

Nalwa House

Housemaster: Mr Shiv Kumar
House Tutor: Mr HP Shukla
House Tutor: Ms Aldrina Lakra
Hostel Matron: Mr Bhadra (9417711355)
Phone - 01822238821, 9872654111

Ranjit House

Housemaster: Mr Rajeev Bhardwaj
House Tutor: Mr Sehajpal Singh
House Tutor: Mrs Priti Mehta
Hostel Matron: Mr Bhadra (9417711355)
Phone - 01822238822, 9459070753

Subhash House (Girls)

Housemaster: Mrs Harjinder Kaur Bajwa
House Tutor: Mrs Satinderjit Kaur
PTI/PEM:
Phone - 01822238820, 8968353506

Lajpat House

Housemaster: Mr Rajpal Singh
House Tutor: Mr Rajneesh Kumar Chauhan
Ward Boy: Mr Daljit Singh (8887989051)
Phone - 01822238819, 8968522632

Chittranjan House

Housemaster: Mr Kamaljit Singh
House Tutor: Mr GC Jena
Ward Boy: Mr Dev Kumar (9815650277)
Phone - 01822238818, 8146264100

Motilal House

Housemaster: Mr Daljit Singh
House Tutor: Mr Munish Sharma
Ward Boy: Mr Daljit Singh (8887989051)
Phone - 01822238717,6239715765

Tagore House

Housemaster: Mr JKP Singh
House Tutor: Mr Anand Prakash Pandey
Ward Boy: Mr Dev Kumar (9815650277)
Phone - 01822238716, 7888938469

Sarojini House

Housemaster: Mr Divyendu Mishra
House Tutor: Mr Mriginder Singh
House Tutor: Mr Istinderjit Singh
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
Phone - 01822238715, 7696291718

Azad House

Housemaster:Mr ML Chandel
House Tutor: Mrs Narinder Kaur
House Tutor: Mr Sukanta Debnath
Ward Boy: Mr Daljit Singh (April to June) (8887989051)
Ward Boy: Mr Dev Kumar (July to September) (9815650277)
Ward Boy: Mr Puran Singh (October to December) (7589271443)
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (January to March)(9463762868)
Phone - 01822238714, 9815574379

Patel House

Housemaster: Mr Raj Kumar
House Tutor: Mr Kuldeep Kumar
House Tutor: Mr RS Rana
Hostel Supdt: Mr Devender Singh (9463762868)
Phone - 01822238711, 9478927492

Bhagat House

Housemaster: Mr AK Srivastav
House Tutor: Mr Kumar Gaurav Gupta
House Tutor: Lab Asstt Chemistry
Ward Boy: Mr Puran Singh (7589271443)
Phone - 01822238712, 9417877244

Tilak House

Housemaster: Mr MS Bajwa
House Tutor: Mr Yadwinder Singh
House Tutor: Mr Nelson Das
Ward Boy: Mr Puran Singh (7589271443)
Phone - 01822238710, 9463484041