Transfer Certificates

Name Sch. No Transfer Certificate
Satvir Singh 6803
Manpreet Singh 6872
Sarabjot Singh 7015
Raushan Kumar 7133
Jashandeep Singh 7240
Aman Deep Singh 7244
Saransh Saini 7736
Kishan Verma 7751
Parv Singh Katal 7762
Daksh Sahota 7766
<