Houses.

Nalwa House

Housemaster: Mr Shiv Kumar (80880-83647)
House Matron: Ms Bhadra Nair
House Captain: Cadet Kislay

Ranjit House

Housemaster: Mrs Satinderjit Kaur (80880-83646)
House Tutors: Mr Daljit Singh
House Matron: Ms Bhadra Nair
House Captain: Cdt Prabhnoor Singh

 

Subhash House

Housemaster: Mr Munish Sharma (80880-83641)
House Tutors: Mr M S Bajwa

Hostel Supdt: Mr T P Singh
House Captain: Cdt Abhigayan


Lajpat House

Housemaster: Mrs Narinder Kaur (80880-83649)
House Tutors: Mr R K Chaun
Hostel Supdt: Mr Dev Kumar
House Captain: Cdt Suraj Kumar


Motilal House

Housemaster: Mr Mriginder Singh (80880-83643)
House Tutors: Mr M S Bajwa
Hostel Supdt.: Mr T P Singh
House Captain: Cdt Kuldeep Singh

Chittaranjan House

Housemaster: Mr Kuldeep Kumar (80880-83644)
House Tutors: Mrs Jupinder Kaur
Hostel Supdt.: Mr Dev Kumar
House Captain: Cdt Pratyush Ranjan

Tagore House

Housemaster: Mr J K P Singh (80880-83645)
House Tutors:Mrs Mr G P Awasthi
Hostel Supdt.:Mr Dev Kumar
House Captain: Cdt Ravi Kumar

Sarojini House

Housemaster:Mr D Misra (80880-83640)
House Tutors:Mr Kamaljit Singh, Mr A P Pandey
Hostel Supdt.:Mr Devender Singh
House Captain: Cdt Parteek Singh

Tilak House

Housemaster: Mr M L Chandel (80880-83636)
House Tutors: Mr B K Joshi, Mr H P Shukla
Hostel Supdt.:Mr Satish Kahol
House Captain: Krithik Dubey

Bhagat House

Housemaster: Mr Yadwinder Singh (80880-83637)
House Tutors: Mr A K Srivastav, Mr Nelson Das
Hostel Supdt.: Mr
House Captain: Cdt Prince Manhas

Patel House

Housemaster: Mr R K Thakur (80880-83638)
House Tutors: Mr H S Isher, Mr A P Pandey
Hostel Supdt.: Mr Devender Singh
House Captain: Cdt Sheel Lohia

Azad House

Housemaster: Mr S K Gautam (80880-83639)
House Tutors: Mr R D Singh, Mr H S Ishar
Hostel Supdt.:Mr Devender Singh
House Captain: Cdt Gurpreet Singh